Odvetnik

Odvetnik

Biti odvetnik je neodvisna in samostojna dejavnost, ki jo urejajo zakoni Ustave RS. Odvetnik vam lahko pomaga, ko se znajdete v pravnih težavah. Preberite več

Odvetniška tarifa

Odvetniška tarifa

Odvetniška tarifa določa kako se ovrednoti, obračuna in plača odvetniško delo. Določena je s strani odvetniške zbornice. Preberite več

Odvetniška zbornica

Odvetniška zbornica

Odvetniška zbornica Slovenije obravnava in spremlja delo odvetnikov, ter ob tem skrbi za enoten razvoj odvetniške stroke. Preberite več

Odvetniška pisarna

Odvetniška pisarna

Odvetniška pisarna je poslovna družba enega ali več odvetnikov z namenom prakticiranja prava. Preberite več

 

Odvetniška zbornica spremlja odvetništvo v Sloveniji

Opis delovnega področja

Odvetniška zbornica Slovenije obravnava in spremlja delo odvetnikov, ter ob tem skrbi za enoten razvoj odvetniške stroke. Zadolžena je za sprejemanje kodeksa poklicne odvetniške etike. Sprejeti mora tudi enotno odvetniško tarifo, ki je v soglasju z pristojnim ministrom za pravosodje. Odvetniška zbornica vodi tudi imenik odvetnikov Slovenije, imenik odvetnikov iz drugih držav, imenik kandidatov za odvetnika in imenik odvetniških pripravnikov, ter določa kdo se lahko vpiše ali izpiše iz teh imenikov. Izdaja priznanja o statusu odvetnika specialista ter splošne izkaznice odvetnikom za opravljanje dejavnosti. S soglasjem odloča o prijavi odvetniške pisarne v sodni register, ter tudi o izločitvi. Odvetniška zbornica lahko določi začasne prevzemnike odvetniške pisarne, pod pogoji določenimi z statutom. Zagotavlja stalno strokovno izobraževanje odvetnikov, ter skrbi za pripravniško prakso. Odvetniška zbornica je zadolžena za urejanje disciplinske odgovornosti odvetnikov, določa katera delovanja so kršitev odvetniške dolžnosti pri opravljanju poklica. Določa denarne kazni s katerimi odvetniške pisarne odgovarjajo za svoje kršitve, ta postopke se izvaja z disciplinsko komisijo. Skrbi za socialne in poklicne interese, ter pravice svojih aktivnih in upokojenih članov.

Odvetniška zbornica

Odvetniška zbornica Slovenije organigram

Odvetniška zbornica in pritožbe zaradi kršitev

Odvetniška zbornica obravnava vse prijavljene primere kršitev opravljanja odvetniškega poklica. Če ugotovite kakšno kršitev, ko opravljate posel z odvetnikom lahko to prijavite na odvetniško zbornico pisno. Napisati morate podpisano in natančno obrazloženo pritožbo, h kateri priložite tudi kakršnekoli dokaze (izjave prič, računi, listine,..), ki bi pomagali podpreti vašo pritožbo. Odvetniška zbornica bo tako pritožbo posredovala odvetniku proti kateremu je bila vložena. Ta odvetnik se bo potem moral zagovarjati oziroma pojasniti svoj del zgodbe zbornici. Ko dobi odvetniška zbornica pojasnilo obvesti prijavitelja kakšni bojo nadaljnji ukrepi. V primeru ko disciplinski tožilec ugotovi, da je potrebno uvesti disciplinski postopek proti obtoženemu, ta primer obravnava komisija ali sodišče (odvisno od pomembnosti kršitve). Odvetniška zbornica Slovenije se nahaja na naslovu Prežakova 8, 1000 Ljubljana. Več o kršitvah si lahko preberete v Statut Odvetniška zbornica Slovenija.

Odvetniška zbornica in njeni organi

Odvetniška zbornica je sestavljena iz nadzornega odbora, predsednika zbornice, upravnega odbora, skupščine, disciplinskega tožilca, disciplinskega sodišča, ter disciplinske komisije 1 in 2 stopnje. Kdo točno sestavlja posamezni organ si lahko preberete tukaj.

Novice o svojem delovanju odvetniška zbornica objavlja v glasilu Odvetnik ter na njihovi spletni strani (http://www.odv-zb.si/predstavitev/predstavitev), kjer so informacije javnega značaja na voljo vsem.

Biti odvetnik, potek sojenja in izvor odvetništva

Angažiranje odvetnika

Ko je potrebno iti na sodišče, zaradi poslovnega spora ali česa drugega, morate najeti odvetnika, da vas na sodišču jemljejo resno. Pred najetjem pravnega zastopnika je potrebno vedeti določene informacije, ki vam bodo pomagale pri odločitvi. Kateri odvetnik je pravi za vas je odvisno od narave vašega spora oziroma pravnega problema. Potrebno je vsaj približno oceniti samo kakovost in cenovni rang odvetnika. Večina sporov ni tako zelo problematičnih, da bi bilo potrebno najeti najboljše pravne strokovnjake iz zahtevanega področja. Odvetnik se v večini primerov spozna na vse splošne pravne zadeve.  Pri sami izbiri je pomembno gledati tudi na denarni strošek, ki se lahko zelo razlikuje med odvetniškimi pisarnami. Dobro se je dogovoriti za  plačilo po zakonsko določeni odvetniški tarifi, če je le možno.  Ponavadi je prvi sestanek brezplačen, tako da je pametno obiskati več odvetniških pisarn in pridobiti več mnenj ter predlaganih cen. Priporočljivo je tudi, da ne iščete odvetnika samo v svojem kraju. Z elektronsko pošto lahko hitro pridobite več ponudb iz celotne Slovenije.

odvetnikOdvetnik vam lahko pomaga tudi pri vsakodnevnih pravnih zadevah. V takem primeru vam bo odvetnik ponavadi ponudil sklenitev pogodbe za pavšal. Kar
pomeni, da mu plačujete fiksni mesečni znesek, odvetnik pa bo za vas opravljal vsa pravna opravila. Ta opravila zajemajo pripravo pogodb, pravilnikov in nasvetov. V teh pogodbah je določeno število ur dela oziroma obseg dela odvetnika na mesec, če je potrebno več dela se to zaračuna po določeni tarifi (vsak odvetnik ima drugačne cene). Zajeta je tudi klavzula, ki jim preprečuje opravljanja dela za vaše pravne tekmece.

Potek sojenja

Sojenje pri nas poteka dosti drugače kot je prikazano v večini ameriških filmih, kjer odvetnik prepričuje poroto in ta na koncu odloči o nedolžnosti zagovarjanega. Pri nas so drugačna pravila, saj nimamo porote, ki bi jo bilo treba prepričati. Večina ljudi tako ne pozna pravil sodniške igre pri nas, saj se lahko srečaš s postopki šele ko si prisiljen se podati v sodni boj. Odvetnik ali tožilec z svojim nastopom prepričujeta sodnika in tako odločata o vaši usodi. Pri nas še niso uveljavljeni tako imenovani specialisti za določena področja, se pa že uveljavljajo večje odvetniške družbe v katerih deluje več odvetnikov, ki se počasi specializirajo. Ko se odločamo katera odvetniška pisarna je bolj primerna za nas, je potrebno paziti na razmerje med ceno in kvaliteto. Odločitev med znano veliko odvetniško pisarno ali manjšo pisarno je ponavadi odvisna od količine razpoložljivega denarja. Z najemom dražje bolj znane pisarne imate malo večje možnosti za zmago. V slučaju ko uspete na sojenju vam mora stroške udeležbe na sodišču pokriti nasprotna stranka. Ti povrnjeni stroški so določeni z zakonsko tarifo. Višjih stroškov od zakonsko določenih pa vam sodišče ne bo priznalo kot del povrnjenih. Tako boste del stroškov za odvetnika morali plačati sami. Potrebno se je dogovoriti tudi kako se bodo obračunale manjše zadeve (posredovanje obvestil, sklepov..), saj se po tarifi (ponavadi po še višjih osnovah) zaračunava vsaka začeta pol ura dela. Dogovorite se tudi za čimveč elektronske komunikacije saj boste tako imeli vi manj stroškov. Vsako kršitev dogovora lahko prijavite na OZS.

odvetnik

Odvetnik izvor

Pravijo, da je poklic odvetništva častivreden saj izvira iz časov Rimskega imperija in Grške stare civilizacije. Tam se je razvila prvotna oblika odvetništva kot ga poznamo danes. Odvetnik in njegov ugled kot strokovnjak za pravo se je skozi stoletja samo povečeval in pripeljal današnjo družbo do tega, da je odvetništvo nujno potrebno. Kot del pravosodja je odvetništvo neodvisno, opravlja ga pa lahko le odvetnik, ki je strokovnjak za pravo. To načelo neodvisnosti so dali v veljavo 1868 leta. Zato odvetnik, ki ta poklic opravlja svobodno, tudi sam odgovarja stranki za svoje delo.

V Sloveniji organizirano odvetništvo obstaja že več kot 148 let. Že leta 1849 je obstajal neuradni red, ko pa je bil leta 1868 sprejet prvi uradni odvetniški red je postal eden najboljših zakonov, ki so obveljali pri nas. Do danes je bilo na Slovenskem deset takih zakonov. Danes je v veljavi zakon iz leta 1993, ki pa je bil že velikokrat dopolnjen in popravljen, nazadnje leta 2009.

Za delovanje odvetniških pisarn v Sloveniji skrbijo pravne podlage  in določila v Ustavi RS, v odvetniškem Zakonu, sprejeta je tudi odvetniška tarifa, v Kodeksu poklicne odvetniške etike in v številnih aktih odvetniške zbornice Slovenije. Obstajajo tudi mednarodne listine ter veljavni akti med katerimi so najpomembnejše EU direktive. Evropa ima uradno strokovno organizacijo odvetnikov, ki delujejo v Evropski skupnosti – CCBE (Kodeks poklicne odvetniške etike). Ta organizacija združuje vse nacionalne skupine odvetnikov po EU, ter tudi posebne delegacije opazovalk iz drugih evropskih držav.

Odvetniška zbornica v Sloveniji ima organizacijo 11 območnih zborov, v katere so člani vključeni po funkcionalnem ter teritorialnem principu. Območja Okrožnih sodišč pokrivajo vse te območne zbore. Biti odvetnik je neodvisna in samostojna dejavnost, ki jo urejajo zakoni Ustave RS.